Budujemy bezpieczną i przyjazną przyszłość
dla naszych dzieci

Jesteśmy Firmą,
której podstawowym
celem działalności jest udzielanie
wsparcia samorządom, instytucjom,
uczelniom oraz firmom prywatnym
w trzech podstawowych obszarach:

  1. Obronność i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa państwa. 
  2. Transformacja energetyczna oraz wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie wytwarzania zielonej energii.
  3. Doradztwo i szkolenia z obszaru: rachunkowości i finansów, ubezpieczeń społecznych, komunikacji, przywództwa i coachingu oraz możliwości wykorzystania szans w ramach współpracy z instytucjami UE i NATO.

W wymienionych obszarach zajmujemy się działalnością doradczą i szkoleniową. Aktywnie współpracujemy z instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi prace badawczo – rozwojowe, w tym również w wymiarze obronnym.

Posiadamy status niezależnych ekspertów UE, co umożliwia nam udział w ocenie projektów zgłaszanych przez instytucje w ramach programów badawczo rozwojowych.

Transformacja energetyczna

Bezpieczeństwo Narodowe/Obronność

Doradztwo/szkolenia