Szkolenia z przywództwa i procesy coachingowe

Zarządzanie i przywództwo w środowisku (VUCA – zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność). 

United States Army War College, którego nasz szkoleniowiec jest absolwentem z roku 2019, wprowadziła koncepcję VUCA, aby opisać bardziej niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat postrzegany jako wynik końca zimnej wojny. W otaczającej nas rzeczywistości ostatnich lat, VUCA przechodzi renesans nie tylko w projektach wojskowych, ale również w przywództwie strategiczny, które ma zastosowanie w wielu organizacjach i instytucjach, począwszy od wielkich graczy giełdowych po szkoły i organizacje pozarządowe. 


Zrozumienie każdego elementu VUCA przekłada się wzmocnienie w firmie strategicznego znaczenia prognozowania z zastosowaniem modelu VUCA, a także analizie zachowania grup i osób w organizacjach

Posługiwanie się VUCA pomaga przewidzieć błędy systemowe i które są] charakterystyczne dla porażek w organizacjach:

V – natura i dynamika zmian oraz natura i siła zmian i/lub ich katalizatorów;

U – brak przewidywalności, prawdopodobieństwo nieoczekiwanego zdarzenia oraz świadomość i zrozumienie problemów i wydarzeń;

C – nakładanie się różnych problemów, brak efektu przyczynowo skutkowego i zamieszanie otaczające organizację;

A – trudność w zrozumieniu rzeczywistości, potencjalne błędne jej zrozumienie, sprzeczne znaczenie warunków, zaburzony ciąg przyczynowo skutkowy.


Problem kompleksowy i poszukiwanie dróg wyjścia

Logika stanowi fundamentalną część rozumu, inteligencji i retoryki. Uczenie się i stosowanie logiki, dziedziny transdyscyplinarnej ze swej natury, musi być częścią każdego podejścia w kompleksowym rozwiązywaniu problemów. 

Myślenie systemowe to sposób na zrozumienie złożoności całego wszechświata poprzez analizę jako całości i jego relacji wewnętrznych, zamiast robienia tego w postaci wyidealizowanego podmiotu. Teoria systemów promuje dialog między autonomicznymi obszarami badań, a samą nauką o systemach. Dlatego nauka i stosowanie myślenia systemowego o charakterze transdyscyplinarnym musi być częścią każdego kompleksowego szkolenia w zakresie rozwiązywania złożonych problemów.

Kreatywność oraz innowacyjność mają na celu między innymi rozwiązywanie złożonych problemów (tzw. complex problem) poprzez generowanie pomysłów, które można wykorzystać jako możliwe rozwiązania. Zainteresowanie zrozumieniem pochodzenia i rozwoju kreatywności i innowacji rozciąga się na wszystkie podstawowe dyscypliny ludzkiej wiedzy. Dlatego kreatywność i innowacyjność muszą być częścią każdego kompleksowego szkolenia w zakresie rozwiązywania złożonych problemów. Z jednej strony teorie procesu twórczego i badania nad kreatywnym myśleniem wygenerowały liczne strategie i techniki ułatwiające i przyspieszające tworzenie wysokiej jakości pomysłów, które są oknami do rozwiązywania złożonych problemów. 

Obecnie mamy konsensus, zgodnie z którym nauka, technologia i projektowanie to powiązane ze sobą, ale różne dyscypliny, z których każda oferuje własne podejście do obserwacji i interpretacji rzeczywistości. Jednak wszystkie mają ten sam cel: kompleksowe rozwiązywanie problemów. Dlatego nauka, technologia i projektowanie muszą być częścią każdego kompleksowego szkolenia. 

Negocjacje i podejmowanie decyzji w złożonym rozwiązywaniu problemów. Jak kwalifikujemy rozwiązanie jako „akceptowalne”? W wielu przypadkach rozwiązania złożonych problemów są określane na podstawie kryteriów jakościowych lub subiektywnych, to znaczy są zatwierdzane przez odpowiednich interesariuszy. W niektórych przypadkach postrzeganie ważności wspomnianych interesariuszy prawdopodobnie będzie ewoluować. W innych nieporozumienia między różnymi zainteresowanymi stronami dotyczące tej samej złożonej kwestii można rozwiązać w drodze negocjacji. Dlatego negocjacje powinny być częścią każdego kompleksowego szkolenia z rozwiązywania złożonych problemów.

Zarządzanie wiedzą w rozwiązywaniu złożonych problemów. 
Pamiętajmy, że problemy kompleksowe (złożone) są transdyscyplinarne, dynamiczne i niepowtarzalne. Jeśli chodzi o to drugie, wiemy, że wyjątkowość problemu może być częściowa. Oznacza to, że problem może być unikalny dla jego interesariuszy, w kontekście, w którym występuje, lub w niektórych jego obszarach, ale nie jest absolutnie wyjątkowy. Dostęp do podobnych doświadczeń zwiększa szanse na znalezienie możliwych rozwiązań. Dlatego zarządzanie wiedzą musi być częścią każdego kompleksowego szkolenia w zakresie rozwiązywania złożonych problemów.


Wartościowe przywództwo (zapytaj o naszą propozycję). 

Motywowanie oraz zaangażowanie zespołu (zapytaj o naszą propozycję).

Kompetencje zespołu (zapytaj o naszą propozycję).

Oferujemy wiele różnorodnych szkoleń dopasowywanych pod klienta oraz procesy coachingowe, które realizujemy wspólnie z najlepszymi praktykami. Procesy dostosowujemy do potrzeb ostatecznego klienta.  

Zapytaj nas, a przedstawimy naszą ofertę.  


Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko