Transformacja energetyczna

Przedmiotem naszej działalności w zakresie transformacji energetycznej jest: 

  • doradztwo w zakresie możliwości wdrażania nowoczesnych technologii;
  • przeprowadzenie analizy i studium wykonalności projektów;
  • zapewnienie właściwego poziomu przygotowania formalno – prawnego inwestycji;
  • udzielanie pomocy w uzyskaniu wsparcia finansowego, w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE;
  • prowadzenie inwestycji w trakcie jej realizacji.

Projekty typowane do realizacji z założenia mają prowadzić do obniżenia kosztów energii i emisyjności zakładu, wpisując się w program „Europejskiego Zielonego Ładu” i Transformacji Regionu Śląska. 

Udział GH Koncept w transformacji

Biometan

W naszych działaniach opieramy się na współpracy ze sprawdzonymi partnerami posiadającymi specjalistyczną wiedzę, innowacyjne technologie i sprawdzone podejście w realizacjach własnych projektów, olbrzymie doświadczenie w realizacji inwestycji dla przemysłu oraz energetyki. Proponowani przez nas partnerzy zdobyli zaufanie i szacunek klientów, a lista zrealizowanych inwestycji oraz volumen pozyskanych MWh energii stawia ich w czołówce krajowej. Ponadto naszą ambicją jest branie czynnego udziału w przemodelowaniu polskiego rynku energii i zwiększanie w energetyce śląska gazów odnawialnych takich jak: biometan i wodór.

Dlaczego zajmujemy się transformacją energetyczną?

termomodernizacja

Wiele starych i nowych firm na Śląsku posiada jeszcze potrzeby inwestycyjne redukujące energię końcową niezbędną do kalkulacji ostatecznych kosztów eksploatacyjnych swojej działalności. Pomimo trwającego już kilka lat dofinansowania do termomodernizacji wielu przedsiębiorców się na nią jeszcze nie zdecydowało. Unia Europejska chcąc zmniejszyć zużycie energii zapowiada kolejne obostrzenia i wymagania. Certyfikaty energetyczne, ślad węglowy. Pamiętać należy, że „Ekologiczne równa się ekonomiczne”.

Termomodernizacja zakładów produkcyjnych śląska jest elementem niezbędnym, aby mówić o oszczędności energetycznej i przygotować się do przyjęcia kolejnej transzy z EU. Możliwe dofinansowanie inwestycji modernizujących firm i przedsiębiorstw nie jest możliwe bez funduszy zewnętrznych. Dlatego naszym zadaniem jest znalezienie nie tylko pieniędzy, ale również firmy, która przeprowadzi cały proces wykorzystując swoje „know how” od inwentaryzacji, audytu energetycznego i projektu, po ostateczną realizację. Przypomnieć trzeba, że termomodernizacja to również oszczędzanie energii na procesach technologicznych, przesyłach, maszynach oraz sieciach. Konkurencyjność to obecnie jak najniższe koszty energii niezbędnej do produkcji. Dlatego, patrząc na termomodernizację, nie można zapomnieć o możliwości pozyskania energii OZE.

Patrząc obecnie na Śląsk i jego zakłady przemysłowe widzieć należy przyszłość w „szklanych domach”. Ta metafora z literatury odnosi się oczywiście do technologii fotowoltaicznych oraz magazynów energii dynamicznie rozwijających się na świecie. Przyszłość Śląska to energia wolna od paliw kopalnych, odnawialna i wpięta w inteligentne rozwiązania pozwalające magazynować energię celem zapewnienia samowystarczalności i elastyczności. Dziś GH Koncept bierze udział w tej transformacji, patrzymy również w nieodległą przyszłość opartą na energii z wodorotlenków podnosząc swoje kwalifikacje.

Tereny Śląska to również nieużytki po szkodach górniczych, hałdy, wyrobiska. Tereny te nie nadają się na osiedla, budynki produkcyjne lub miejsca jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Nie znaczy to jednak, że nie można na tym terenie postawić wiatraków (po zbadaniu gruntu) lub umieścić farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Kompleksowe rozwiązania energetyczne na takich terenach to również domena GH Koncept.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko