Doradztwo, konsultacje i szkolenia ZUS

Przedsiębiorco! Masz problemy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Sądzisz, że administracja państwowa z natury rzeczy nie może być przyjazna? Potrzebujesz porady w kwestii restrukturyzacji swoich zobowiązań i uniknięcia bądź zakończenia postępowania egzekucyjnego?

Oferujemy konsultacje i szeroko pojętą pomoc merytoryczną dla przedsiębiorców borykających się z problemami i bieżącą płynnością finansową. Ubezpieczenia społeczne nie są tematyką lubianą przez radców prawnych i adwokatów. Gdzie zatem szukać pomocy? Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawi Ci praktyczne oraz prawne aspekty pomocy udzielanej przez ZUS przedsiębiorcom, będącym w trudnej sytuacji. Wskaże na co zwrócić szczególną uwagę i jak łatwo poruszać się w pozornie skomplikowanej dokumentacji, będąc w sytuacji kryzysowej.

Nasz doradca pracuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od 18 lat, w tym 12 lat na stanowisku kierowniczym. Ukończył wyższe studia na kierunku prawo, a następnie studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Cała jego kariera zawodowa związana jest z administracją państwową, a konkretnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie nasz doradca kieruje zespołem realizującym zadania głównie z zakresu przymusowego dochodzenia należności oraz dobrowolnych form spłaty należności względem Zakładu. Jest przedstawicielem Prezesa ZUS w Zgromadzeniach oraz Radach Wierzycieli. Na co dzień ma kontakt z doradcami restrukturyzacyjnymi, nadzorcami, syndykami masy upadłości, komornikami sądowymi, Urzędami Skarbowymi. 

Występuje również jako pełnomocnik ZUS w roli wierzyciela, jak i w roli organu egzekucyjnego. Na bieżąco uczestniczy w szkoleniach, w tym z twórcami nowelizowanych przepisów. Uczestniczył w Kongresie Prawa Upadłościowego w roli prelegenta, przedstawiając stanowisko i praktykę Zakładu w zakresie stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Spotyka się z przedsiębiorcami, zarówno tymi w skali mikro, jak i tymi uznawanymi za największych pracodawców. Rozumiejąc trudną sytuację na rynku, która dotyka w ostatnich latach szeregu branż, stara  się przedstawić może nie zawsze łatwą, ale skuteczną drogę do zażegnania problemów z instytucją, która nie jest lubiana, ale jest elementarną częścią prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!

Szukasz informacji na temat:

  • postępowania egzekucyjnego i przysługujących środków ochrony prawnej;
  • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście zawierania układów sądowych z wierzycielem publicznoprawnym jakim jest ZUS;
  • pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom;

Zapraszamy do kontaktu. 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko